Fondsen en sponsors

Het vfonds is hoofdfinancier van de Multatuli-lezing. Het vfonds (het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg) zet zich in voor de erkenning en waardering van geüniformeerden die in dienst zijn van de Nederlandse overheid waar ook ter wereld. Daarnaast wil het vfonds de herinnering aan oorlog en vredesmissies levend houden door de slachtoffers te herdenken, maar boven alles ook de bevrijding, vrijheid en vrede te vieren.

Kijk voor meer informatie op: www.vfonds.nl

 

 

 

De Multatuli-lezing wordt verder mede mogelijk gemaakt door:

 

Met dank aan de studenten van het Prinsentuin College die de bloemdecoraties verzorgden.

Onze speciale dank gaat uit naar de leerlingen van scholengemeenschap De Nassau, die passages uit Max Havelaar voordroegen tijdens de lezing.