Inleiding Marike Stellinga
Groot geld en democratie: wij zijn de baas

Te vaak wordt de financiële sector afgeschilderd als een natuurkracht die ons overkomt. Geld stroomt de wereld over via financiële producten, constructies en markten die niemand begrijpt, zelfs de meeste mensen in de financiële sector zelf niet, zo is het verhaal. Dat geld kent geen grenzen en is machtiger dan nationale regeringen. Dat geld creëert zeepbellen en crises en laat ons burgers achter met de rekening. Dat is althans het beeld.

In haar lezing ‘Groot geld en democratie: wij zijn de baas’ rekent Marike Stellinga af met dat idee. Burgers en regeringen hebben meer macht dan ze denken. Hoe zij zich opstellen maakt enorm uit voor hoe gevaarlijk en destructief de financiële sector kan zijn voor een individu en voor een land. Maar dan moeten ze zich er wel in verdiepen, niet achter elke goede deal aanlopen en de goede kanten van de financiële sector van de slechte onderscheiden.