Multatuli-scriptieprijzen

Tijdens de Multatuli-lezing worden voor het eerst de Multatuli-scriptieprijs uitgereikt. Uit de inzendingen zijn de volgende kandidaten genomineerd:

Dennis van Burg & Robin Huijskens: ‘Informatiemanagement. Bachelor scriptie: van data naar informatie in het sociaal domein’ – Avans Hogeschool, Academie voor Algemeen en Financieel Management

Colette Grijmans: ‘Samenwerking of concurrentiestrijd? Een onderzoek naar de wijze waarop de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) invulling dient te geven aan zijn adviserende taak ex art. 810 Rv, in die G&O-zaken, waarin tevens een bijzondere curator (BCJZ) ex art. 1:250 BW wordt (of kan worden) benoemd‘ – Avans Hogeschool, Juridische Hogeschool

Roxanna Wijtsma: ‘De Millennial in de voetsporen van Sint Maarten‘ – Breda University of Applied  Sciences, Functiegerichte bacheloropleiding toerisme en recreatie

Amie Scheerder: ‘Contribution of Tourism to Social Cohesion. Exploring Ukraine’s changing society‘ – Breda University of Applied  Sciences, International Tourism Management and Consultancy

De jury bestaat uit Anton van Kalmthout (emeritus hoogleraar strafrecht en vreemdelingenrecht, Tilburg University), Marianne de Bie (wethouder Breda), Miriam Haagh (wethouder Breda) en Eric Linssen (Nederlandse Defensie Academie).