Wie zijn wij?

De stichting Multatuli Lezing Nederland wil een bijdrage leveren aan het debat over de waarde van democratie en vrede voor de internationale en lokale samenleving. De voornaamste activiteit van de stichting is de organisatie, elke twee jaar, van een lezing in Breda. In de tussenliggende jaren organiseert het Overlegcentrum voor Ethiek van de KU in Leuven een Multatuli-lezing in Leuven (B). Naast de lezing organiseert de stichting in het bijzonder activiteiten om jongeren te betrekken bij het debat over de waarde van democratie en vrede voor de internationale en lokale samenleving.

Bestuur:

Nico Geerts (voorzitter), Commandant van de Nederlandse Defensie Academie te Breda
Marcel de Heer, Beleidsadviseur Kennis en Onderwijs van de gemeente Breda
Marijke van Hooijdonk, Subsidie Manager, Cosun
Anton van Kalmthout, emeritus hoogleraar strafrecht en vreemdelingenrecht, Tilburg University
Jack van Ham, voorzitter Liliane Fonds, medeoprichter New World Campus
Hans Teunissen, bestuurder De Nassau Breda
Thomas van Velthoven, hogeschooldocent Branding/Imagineering, Breda University of Applied Sciences
Bram de Wit (penningmeester), partner PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Organisatie en contact:

Uitvoerder van activiteiten van de stichting Multatuli Lezing Nederland is:
BLIKsum
p/a Nijenrodestraat 8
4834 RP Breda
Contactpersoon: Isabelle Schol en An van Dixhoorn (breda@multatuli-lezing.nl)
Informatie over Multatuli-lezingen in Leuven vindt u op: http://www.multatuli-lezing.be