Emmelie Westerhoff wint Studentenprijs 2021

Emmelie Westerhoff (BUas) heeft de Multatuli Studentenprijs 2021 gewonnen. Ze schreef de scriptie Raise the bar! Block by block. How can blockchain technology help to decrease monetary poverty among cocoa farmers in Ghana and Ivory Coast?

Het onderzoek van Emmelie Westerhoff is volgens de jury – bestaande uit Arjen van Drunen (wethouder Gezondheid, Wijkaanpak en Leren, Marcel de Heer (Beleidsadviseur Economie en Onderwijs) en Anton van Kalmthout (Universiteit van Tilburg)- een grondige, methodologisch goed opgezette en uitgevoerde studie, waarbij verschillende onderzoeksmethoden de conclusies en aanbevelingen versterken. Het is een perfect voorbeeld van een scriptie die een maatschappelijk relevante vraag aanpakt waarbij het accent ligt op thema’s als armoedebestrijding, eerlijke handel, een fair productieproces, transparantie en eerlijke beloning.

De scriptie past ook goed in het gedachtengoed van Multatuli: wereldwijd behoren de kleine boeren tot de armsten onder de wereldbevolking. Van al degenen in de wereld, wier inkomen beneden het bestaansminimum ligt, is tweederde werkzaam in de agrische sector. Van boer tot consument loopt een lange keten waarbij tal van partijen zijn betrokken, die elk hun aandeel in de opbrengst opeisen. De boeren trekken daarbij aan het kortste eind en hun inkomen ligt, met name in de ontwikkelingslanden, veelal ver of zeer ver onder het bestaansminimum.

In de keten van boer tot consument vinden veel transacties plaats, die met name voor de boeren ondoorzichtig zijn en in belangrijke mate ook verantwoordelijk zijn voor de lage prijzen die de boer voor zijn product krijgt. Centraal staat dan ook de vraag hoe de processen in de keten doorzichtiger en onafhankelijker kunnen worden van partijen die bij deze processen belanghebbende zijn. Het onderzoek richt zich daarbij op de productie- en bevoorradingsketens van chocolade in Ghana en Ivoorkust, met als centrale vraag hoe deze ketens doorzichter en eerlijker kunnen worden gemaakt voor de arme boeren uit die landen. Als case study wordt daarbij gekeken naar de nieuwe technologie die voor dat doel is ontwikkeld door Tony’s Chocolonely.

Volgens Emmelie zou mogelijk ook de blockchaintechnology of een variant daarvan de doorzichtigheid, eerlijkheid en kwaliteit van de productie- en bevoorradingsketens aanzienlijk verbeteren. Met als gevolg eerlijker handel, fantsoenlijker loon en een meer fair en transparanter productie en bevoorradingsproces.

Naar het oordeel van de jury is het uitzonderlijk hoe het in dit onderzoek is gelukt om een technologische innovatie als blockchain te verbinden met sociaal-maatschappelijke vooruitgang van boeren in ontwikkelingslanden. De scriptie plaatst zonder expliciete verwijzing naar Multatuli het gedachtengoed van Multatuli in een hedendaagse context. Verder brengt het onderzoek moderne technologie in verbinding met sociaaleconomische vraagstukken als eerlijke handel. Daarmee weet het een brug te slaan tussen innovatie en sociaal maatschappelijke vooruitgang. Dat is niet alleen heel knap, maar ook Multatuli in optima forma.

midjourney_multatuli2