Helden van Breda

We leven ons leven. Het kabbelt voort en neemt ons mee. Totdat we op een dag iets meemaken waardoor we beseffen dat het anders kan. Omdat we niet op een eiland leven en de samenleving ons nodig heeft. We gaan de uitdaging aan, vaak zonder te weten wat het brengen zal. Maar dat maakt niet uit, we hebben de beste intenties. We zijn immers gewoon… goed volk.

Het boek ‘Goed Volk’ bevat vijftien levensverhalen van gewoon bijzondere mensen. Mensen die zich inzetten voor de gemeenschap. Bredase helden, gewone mensen zonder kouwe drukte of opschepperij.

Tijdens de Multatuli-lezing treft u een paar van die bijzondere mensen met wie u het gesprek kunt aangaan over welk verschil zij nu maakten. Hoe zij als het ware in verzet kwamen. Alle heldenverhalen gaan over Bredase mensen die zich jarenlang en soms vele uren per week inzetten voor anderen. Ze komen op voor mensen die leven in armoede, vluchtelingen, kinderen of ze zetten zich in voor vrijheid. En daarvoor krijgen ze geen euro betaald. Terwijl ze vaak allerlei problemen oplossen en met tegenspoed of weerstand te maken hebben. Juist op die momenten houden ze vast aan hun idealen en overwinnen ze de moeilijkheden op hun pad. Tijdens de Multatuli-lezing is het boek ook te koop.

stapel-belden

Het project Helden van Breda is een initiatief van Stichting Present. Met deze uitgave wil de stichting mensen inspireren tot inzet voor anderen.