Het menselijke bewaren in onmenselijke situaties

De Multatuli-lezing in Breda is een van de grote, klassieke lezingen in Nederland. Stichting Multatuli Lezing Nederland wil met de lezingen het gedachtegoed van Multatuli in stand houden. De kernthema’s die Multatuli koos voor zijn boek en verdere werk zijn universeel en essentieel: democratie, vrijheid en vrede als de basis van een rechtvaardige samenleving. Vanuit dit gedachtengoed kan in de 21e eeuw nog steeds vol vuur en verlangen nagedacht en gedebatteerd worden over het stimuleren van redelijkheid, eerlijkheid en openheid, en het bestrijden van onrecht, machtsongelijkheid en discriminatie. In navolging van Multatuli’s pleidooi voor de waarde van mensenrechten, democratie en vrede voor de lokale, nationale en internationale samenleving organiseert Stichting Multatuli Lezing sinds 1996 verschillende activiteiten en evenementen.

Tijdens de Multatuli-lezing 2022 gaan Gert Oostindie, Mart de Kruif en Chris De Stoop in op het thema Botsende culturen – het menselijke bewaren in onmenselijke situaties. De lezing wordt geleid door Frénk van der Linden.