Samenwerking vastgelegd tot en met 2025

Stichting Multatuli Lezing, Breda University of Applied Sciences (BUas) en Avans Hogeschool kwamen eind 2022 op het Kasteel van Breda bijeen om hun samenwerking te bekrachtigen. Met het tekenen van het convenant legden de twee onderwijsinstellingen vast dat ze zich tot en met 2025 committeren aan het studentenprogramma van Stichting Multatuli Lezing. 

In navolging van Multatuli’s pleidooi voor de waarde van mensenrechten, democratie en vrede organiseert Stichting Multatuli Lezing elke twee jaar de Multatuli-lezing. Om jongeren met het gedachtengoed van Multatuli in contact te brengen, worden er jaarlijks activiteiten georganiseerd voor studenten. Elk jaar wordt ook de Multatuli-Studentenprijs uitgereikt aan een student die in zijn bachelor-scriptie de thematiek van Multatuli het best behandelde. Scholieren worden uitgenodigd deel te nemen aan speciale educatieprojecten. 

Met de activiteiten tracht Stichting Multatuli Lezing jongeren te laten zien hoe te leren van verhalen over hoe onrecht omgebogen kan worden en hoe vrede veroverd moet worden. “Fundamentele mensenrechten en wederzijdse waardigheid zijn tegelijk vanzelfsprekend en broos. We kijken ernaar uit om samen met het onderwijs te debatteren over de kernthema’s uit Multatuli’s werk: democratie, vrijheid en vrede”, aldus voorzitter Richard Oppelaar. 

Jorrit Snijder, voorzitter van het college van bestuur van BUas: “Binnen onze internationale opleidingen laten wij onze studenten leren, onderzoeken en ondernemen. We willen laten zien dat het verleden een rijke bron is voor geleerde lessen over redelijkheid, eerlijkheid en openheid. We vinden het belangrijk om hierover in gesprek te blijven met elkaar.”

“We zijn al jarenlang partner van de Multatuli-lezing en zijn verheugd onze samenwerking op deze manier een structureler karakter te geven. Dat we hierin voortaan gezamenlijk met BUas optrekken heeft voor ons allemaal een meerwaarde”, zegt Philippe Raets – bestuursvoorzitter van Avans Hogeschool.

IMG_6996-scaled-1