Sprekers & moderator

  • Chris De Stoop

  • Mart de Kruif

  • Gert Oostindie

  • Frénk van der Linden

De kernthema’s die Multatuli koos voor zijn boek en verdere werk zijn universeel en essentieel: democratie, vrijheid en vrede als de basis van een rechtvaardige samenleving. Vanuit dit gedachtengoed kan in de 21e eeuw nog steeds vol vuur en verlangen nagedacht en gedebatteerd worden over het stimuleren van redelijkheid, eerlijkheid en openheid, en het bestrijden van onrecht, machtsongelijkheid en discriminatie.

De Multatuli-lezing 2022 heeft als onderwerp Botsende Culturen – het menselijke bewaren in onmenselijke situaties.

Gert Oostindie
Gert Oostindie is emeritus hoogleraar Koloniale en Postkoloniale Geschiedenis aan de Universiteit Leiden en was tot eind 2021 directeur van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV-KNAW). Hij publiceerde zo’n dertig boeken over de koloniale en postkoloniale geschiedenis van Nederland, waaronder Postkoloniaal Nederland. Vijfenzestig jaar vergeten, herdenken, verdringen (2010), Soldaat in Indonesië, 1945-1950. Getuigenissen van een oorlog aan de verkeerde kant van de geschiedenis (2015) en Over de grens. Nederlands extreem geweld in de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog, 1945-1949 (et al, 2022).

Chris De Stoop
Chris De Stoop is auteur van fictie en non-fictie. Werk van hem werd in een tiental landen vertaald en werd bekroond met literaire en journalistieke prijzen. Chris de Stoop werkte meer dan dertig jaar voor het tijdschrift Knack, meestal deeltijds, en schreef ruim duizend artikelen, vooral over sociale problemen in binnen- en buitenland.

Als auteur zette De Stoop zich op de kaart met zijn onderzoek naar intercontinentale vrouwenhandel en uitbuiting in sekswerk. Hij schreef o.a. over jihadisme en zelfmoordterrorisme, de kaalslag van het platteland en het Europese migratie- en deportatiebeleid.

In 2021 ontving Chris De Stoop in Amsterdam de Oeuvreprijs voor onderzoeksjournalistiek. Met zijn oeuvre van veertien boeken heeft hij volgens de jury ‘het publiek geschokt, wetten veranderd, parlementaire agenda’s bepaald en een vorst tot tranen toe bewogen. En belangrijker: ze hebben de mensen die vermalen worden door de powers that be hun eigen verhaal, hun eigen waardigheid en hun eigen rechten teruggegeven.’

Mart De Kruif
Mart de Kruif diende bijna veertig jaar als officier in de krijgsmacht, de laatste jaren als Commandant van de Koninklijke Landmacht. Hij leidde missies in Bosnië en Afghanistan, waar hij 45.000 militairen en burgers uit 24 landen leidde in de wens naar veiligheid en verkiezingen. Daar zag hij dood en verderf van dichtbij. In zijn boek ‘Zandhappen’ schrijft hij daarover: “Het is de wereld zoals ik die heb beleefd, gezien, gevoeld, geroken en gehoord. Van de oneindige intensiteit van het zonlicht tot de in de zintuigen gebrande geur van het hospitaal. De stank van zweet vermengd met de zoetheid van vers fruit. De doodsangst in de ogen van een collega en de humor die ons overeind hield.”
De Kruif is voorzitter van de Invictus Games en was programmamanager van 75 Jaar Vrijheid. Sinds de Russische invasie in Oekraïne geeft Mart de Kruif analyses over de situatie aldaar.

Speciale gast Carel Banse (o.a. stichting Arjati) sprak met Frénk van der Linden over zijn eigen ervaringen en de noodzaak van verhalen doorgeven. Lees hier zijn interview.