Sprekers & moderator

  • Frénk van der Linden

  • Chris van de Ven

In 2020 was het tweehonderd jaar geleden dat Eduard Douwes Dekker werd geboren, de aanleiding om zijn blijvende betekenis nog eens extra onder de aandacht van een breed publiek te brengen. Het thema van de Multatuli-lezing is daarom “Tweehonderd jaar na dato. Hoe actueel zijn de thema’s rechtvaardigheid, ongelijkheid en democratie?”

Chris van de Ven: Een vat vol tegenstrijdigheids
Chris van de Ven leidt de avond in door lichtvoetig in gesprek te gaan met Multatuli, volgens velen, de grootste schrijver van het Nederlands taalgebied. Multatuli noemde zich ‘een vat vol tegenstrijdigheids’ en dat zal ruim aan bod komen. Volgens de vele adepten van Multatuli was hij speciaal, geniaal, een fantastisch schrijver, groots denker, voorloper, held, edelmoedig, vastberaden, wereldburger, goudeerlijk, onwrikbaar op zoek naar het goede, hulpvaardig, groot spreker, charismatisch. Zijn evenzovele opponenten noemden hem een afbreker, ijdeltuit, slechte vader, slechte echtgenoot, bederver van de jeugd, oplichter, gokker, vrouwenverslinder, mooiprater, dwingeland, licht ontvlambaar, onfatsoenlijk, groot egoïst, larmoyant klager, schuldenmaker. Een klootzak zouden we nu zeggen.

Het hele palet komt voorbij. Daarnaast zal Van de Ven een einde maken aan de decennia lange discussie of het wel Multatuli is op het zo genaamde Overman-portret.

Bas Heijne: Beelden breken
Heeft kunst nog invloed op de samenleving? Lange tijd bestond de verwachting dat het engagement van kunstenaars, en schrijvers in het bijzonder, kan bijdragen aan het maatschappelijk debat. Schrijvers en kunstenaars konden de wereld veranderen, heette het. Schrijver en essayist Bas Heijne stel zich tijdens de Multatuli-lezing de vraag of die verwachting nog altijd gerechtvaardigd is. Of is het een leeg cliché geworden?

Onder leiding van Frénk van der Linden zal het publiek kunnen deelnemen aan het afsluitende gesprek.