studentenprijs

Studenten Prijs

Stichting Multatuli Lezing Nederland reikt jaarlijks de Multatuli-Studentenprijs uit aan een student die een afstudeerwerkstuk heeft gemaakt waarin de kernthema’s uit het literaire werk van Multatuli terugkomen: mensenrechten, democratie, gelijkheid, vrijheid en vrede als de basis van een rechtvaardige samenleving.

Je kunt meedingen naar de prijs als je tussen 1 september 2022 en 31 augustus 2023 een afstudeerwerkstuk hebt gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan thema’s als de kloof arm-rijk, multicultureel samenleven, sociale cohesie, mensenrechtenverdragen, vrede, vluchtelingen, de plicht van de overheid om zwakkeren te beschermen, taal als instrument van onderdrukking.

Het gaat om een bachelor of master-werkstuk aan het hbo-onderwijs in Breda: Avans Hogeschool Breda, Breda University of Applied Sciences (BUas) of de Nederlandse Defensie Academie (NLDA). Dit kan een afstudeerscriptie zijn of een onderzoeksverslag dat als eindwerkstuk is ingediend en beoordeeld. Maar ook andere afstudeerprojecten, zoals een animatie, documentaire of andersoortig afstudeerproject kan in aanmerking komen. Meer daarover is te lezen in het reglement met alle spelregels en de procedure voor het toekennen van de Multatuli-Studentenprijs.

De inzending voor de Studentenprijs moet vóór 15 september 2023 bij Multatuli Lezing Nederland zijn.

 

Oorkonde