Studentenprijs

Studenten van Avans Hogeschool en Breda University of Applied Sciences reflecteren op het thema van de Multatuli-lezing in hun bachelor-scriptie. Hiermee dingen ze mee naar de Multatuli-Studentenprijs.

Binnenkort zullen de genomineerden hier verschijnen.

In 2018 was de winnaar van de Multatuli-Scriptieprijs:

Amie Scheerder, Breda University of Applied Sciences
Contribution of Tourism to Social Cohesion. Exploring Ukraine’s changing society.

Genomineerd waren ook:

Colette Grijmans, Juridische Hogeschool Avans & Fontys
Samenwerking of concurrentiestrijd? Een onderzoek naar de wijze waarop de Raad voor de Kinderbescherming invulling dient te geven aan zijn adviserende taak waarin tevens een bijzondere curator wordt (of kan worden) benoemd.

Dennis van Burg en Robin Huijskens, Avans Hogeschool
Informatiemanagement: Van data naar informatie in het sociale domein

Roxanna Wijtsma, Breda University of Applied Sciences
De Millenial in de voetsporen van Sint Maarten

De jury die de scripties van deze vier genomineerden heeft beoordeeld bestaat uit: Miriam Haagh, (wethouder Gezondheid, Wijkaanpak en Leren te Breda), Kolonel Eric Linssen (Nederlandse Defensie Academie te Breda) en Anton van Kalmthout (Emeritus Hoogleraar Strafrecht- en Vreemdelingenrecht te Tilburg). Lees hier het Juryrapport Multatuli Scriptieprijs 2018