studentenprijs

Studenten Prijs

Stichting Multatuli Lezing Nederland reikt jaarlijks de Multatuli-Studentenprijs uit aan een student die een afstudeerwerkstuk heeft gemaakt waarin de kernthema’s uit het literaire werk van Multatuli terugkomen: mensenrechten, democratie, gelijkheid, vrijheid en vrede als de basis van een rechtvaardige samenleving.

De drie genomineerden die in aanmerking komen voor de Multatuli Studentenprijs 2023 zijn:

Femke Bruins : Militaire informatie- interventie bij dreigende genocide. Een casestudy van de Rohingya in Myanmar – NLDA

Vera Piessens: Wat hebben zij nodig? Een onderzoek in opdracht van het Zorg- en Veiligheidshuis Baronie Breda naar het zorgaanbod voor jongeren om uit een criminele uitbuitingssituatie te komen met het oog op het voorkomen van recidive en revictimisatie – Avans Hogeschool

Tijs van Slageren: Geweld moeten aanwenden: je moet het maar willen. Een onderzoek naar de ervaringen van ambtenaren van de Koninklijke Marechaussee met gedwongen geweldsaanwendingen – NLDA

In de jury zitten Anton van Kalmthout (Tilburg University), Arjen van Drunen (wethouder Onderwijs) en Hilda Vliegenthart (directeur Nieuwe Veste). Op 23 november wordt tijdens het Studentenprogramma bekend gemaakt wie de prijs wint.

Inzenders maakten een bachelor of master-werkstuk aan het hbo-onderwijs in Breda: Avans Hogeschool Breda, Breda University of Applied Sciences (BUas) of de Nederlandse Defensie Academie (NLDA). Dit kon een afstudeerscriptie zijn of een onderzoeksverslag dat als eindwerkstuk is ingediend en beoordeeld. Maar ook andere afstudeerprojecten, zoals een animatie, documentaire of andersoortig afstudeerproject kan in aanmerking komen. Meer daarover is te lezen in het reglement met alle spelregels en de procedure voor het toekennen van de Multatuli-Studentenprijs.

 

 

MaxHavelaar_boek_def