Jong Multatuli

“Ik wou dat mijn lezers oud werden, en mij lazen van verre”.

Met dit citaat van Multatuli start de indrukwekkende studie van Willem Frederik Hermans over de Raadselachtige Multatuli. Het is het lot van veel schrijvers dat hun lezers ouder en ouder worden tot er geen jongeren meer zijn om later als zij ouder zijn nog van verre hun werk te lezen. Een dergelijk lot verdient Multatuli niet. Ook meer dan 130 jaar na zijn dood hebben de Max Havelaar, de zeven boeken met ideeën niets aan actualiteit en kwaliteit ingeboet. Het personage Droogstoppel, als prototype van de inhalige, fantasieloze man die zichzelf godvruchtig vindt maar geen oog heeft voor de medemens, is bepaald niet uit ons midden verdwenen.

Rond iedere lezing worden ook activiteiten georganiseerd om jongeren met het werk en gedachtegoed van Multatuli in contact te brengen. Met deze activiteiten, voor jongeren in het middelbaar onderwijs en hoger onderwijs, proberen we te leren van verhalen over hoe onrecht omgebogen kan worden, hoe vrede veroverd moet worden en hoe fundamentele mensenrechten en wederzijdse waardigheid tegelijk vanzelfsprekend en broos kunnen zijn. Naast stilstaan bij lessen uit het verleden, past het namelijk ook de blik vooruit te werpen, het vizier op hoe het beter kan en moet.

Jaarlijks wordt er een sessie met studenten van Avans Hogeschool en BUas georganiseerd. Sinds 2018 is de Multatuli-Studentenprijs in het leven geroepen, bedoeld voor bachelorstudenten van hbo-instellingen. Ook scholieren van het middelbaar onderwijs volgen een programma in het licht van Multatuli.