Voor jongeren

Jong Multatuli

“Ik wou dat mijn lezers oud werden, en mij lazen van verre”. Met dit citaat van Multatuli start de indrukwekkende studie van Willem Frederik Hermans over de Raadselachtige Multatuli. Het is het lot van veel schrijvers dat hun lezers ouder en ouder worden tot er geen jongeren meer zijn om later als zij ouder zijn nog van verre hun werk te lezen. Een dergelijk lot verdient Multatuli niet. Ook meer dan 130 jaar na zijn dood hebben de Max Havelaar, de zeven boeken met ideeën niets aan actualiteit en kwaliteit ingeboet. Het personage Droogstoppel, als prototype van de inhalige, fantasieloze man die zichzelf godvruchtig vindt maar geen oog heeft voor de medemens, is bepaald niet uit ons midden verdwenen.

Het bestuur van Stichting Multatuli Lezing Nederland wil zich daarom niet uitsluitend richten op de groep mensen die trouw om de twee jaar de Multatuli-lezing bijwonen. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst geldt ook voor Multatuli en zijn literaire en filosofische nalatenschap.

Vandaar dat rond iedere lezing ook een of meerdere aparte activiteiten voor jongeren worden georganiseerd, om hen met het werk en gedachtegoed van Multatuli in contact te brengen. Dat doen we onder andere door een sessie met studenten van Avans Hogeschool en BUAS te organiseren. Sinds 2018 is de Multatuli-Studentenprijs in het leven geroepen, bedoeld voor bachelorstudenten van hbo-instellingen. Ook scholieren van het middelbaar onderwijs volgen een programma in het licht van Multatuli.