Wie zijn wij?

In 1996 is een reeks lezingen gestart die jaarlijks beurtelings in Breda en Leuven (B) wordt georganiseerd: de Multatuli-lezing. Stichting Multatuli Lezing Nederland, verantwoordelijk voor de organisatie van de lezingen in Nederland, wil met deze lezingen het gedachtegoed van Multatuli in stand houden: aan de kaak stellen van onrecht, machtsongelijkheid en discriminatie, opkomen voor de machtelozen en rechten van vrouwen en minderheden. Democratie als basis voor een rechtvaardige samenleving en voorwaarde voor vrede vormen steeds het uitgangspunt voor de thematiek van de lezingen. De Multatuli-lezing wil een bijdrage leveren aan het debat over de waarde van mensenrechten, democratie en vrede voor de lokale, nationale en internationale samenleving.  De Multatuli-lezing is internationaal georiënteerd en sluit aan bij de uitgangspunten van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Bestuur:

Richard Oppelaar (voorzitter), Commandant van de Nederlandse Defensie Academie te Breda
Marcel de Heer, Beleidsadviseur Kennis en Onderwijs, gemeente Breda
Anton van Kalmthout, emeritus hoogleraar strafrecht en vreemdelingenrecht, Tilburg University
Jack van Ham, voorzitter Liliane Fonds, medeoprichter New World Campus
Ron Tenge, directeur Academie Veiligheid en Bestuur, Avans Hogeschool
Bram de Wit (penningmeester), partner PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Organisatie en contact:

Stichting Multatuli Lezing Nederland
p/a Baronielaan 223
4835 JK  Breda
IBAN NL69RABO 0104 6869 36

Projectleiding: Isabelle Schol (breda@multatuli-lezing.nl)

Informatie over Multatuli-lezingen in Leuven vindt u op: http://www.multatuli-lezing.be