lezing 2018

De Multatuli-lezing 2018 had als thema : Democratie en verzet, onlosmakelijk verbonden.

Tijdens deze editie van de Multatuli-lezing werd ingegaan op de thema’s verzet, propaganda en beeldvorming. Bij de term ‘verzet’ denken we al snel aan het verzet tegen de Duitse bezetter tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar verzet is van alle tijden: het ontstaat wanneer een deel van de bevolking zich keert tegen de gevestigde orde. Dominantie leidt tot verzet; evolueert dominantie tot onderdrukking, dan wordt het verzet sterker.

In drie verschillende speeches kwamen bij deze Multatuli-lezing diverse vormen van verzet aan bod. De Multatuli-lezing 2018 bespreekt vormen van verzet die bijdragen aan een rechtvaardige, vrije en democratische samenleving, maar ook vormen die deze samenleving bedreigen. Wanneer is verzet gerechtvaardigd? Wie bepaalt dat? En hoe ziet verzet er anno 2018 uit — in Nederland, maar ook daarbuiten? Prof. Dr. Ben Schoenmaker (Nederlands Instituut voor Militaire Historie) ging in op de vraag hoe het verzet tegen de Duitse bezetter in de jaren 1940-1945 vorm kreeg.

Eduard Nazarski (Amnesty International) vertelde over de ‘verzetsrol’ van mensenrechtenorganisaties. Diederik Samsom gaat aan de hand van zijn eigen levensverhaal in op de samenhang tussen verzet en democratie in onze moderne samenleving. Lees hier zijn lezing terug.

Samen met moderator Frénk van der Linden reflecteerde Simone Jacobs (Stichting Aletta) op het onderwerp.

Den Haag, 15 mei 2017
Portret van,de met pensioen gaande, en, naar alle waarschijnlijkheid aankomend directeur NIMH.