Home

  • Bas Heijne

  • Chris van de Ven

Tweehonderd jaar na dato

Op donderdagavond 19 november 2020 organiseert Stichting Multatuli Lezing Nederland de vierentwintigste editie van de Multatuli-lezing in de Onze Lieve Vrouwe of Grote Kerk van Breda.

De Multatuli-lezing in Breda is een van de grote, klassieke lezingen in Nederland. Sinds 1996 wordt de lezing beurtelings in Breda en Leuven gehouden. Stichting Multatuli Lezing Nederland wil met de lezingen het gedachtegoed van Multatuli in stand houden: strijden tegen onrecht en machtsongelijkheid, opkomen voor de machtelozen en rechten van vrouwen en minderheden. Democratie als basis voor een rechtvaardige samenleving en voorwaarde voor vrede vormen vaak het uitgangspunt voor de thematiek van de lezingen.

In 2020 is het tweehonderd jaar geleden dat Eduard Douwes Dekker werd geboren, de aanleiding om zijn blijvende betekenis nog eens extra onder de aandacht van een breed publiek te brengen. Het thema van de Multatuli-lezing 2020 is daarom “Tweehonderd jaar na dato. Hoe actueel zijn de thema’s rechtvaardigheid, ongelijkheid en democratie?”