Home

  • Bas Heijne

  • Chris van de Ven

Tweehonderd jaar na dato

Door de forse toename van het aantal corona-besmettingen en de daaruit voortvloeiende maatregelen van het kabinet heeft Stichting Multatuli Lezing Nederland besloten de Multatuli-lezing uit te stellen naar volgend jaar oktober / november.

De Multatuli-lezing in Breda is een van de grote, klassieke lezingen in Nederland. Sinds 1996 wordt de lezing beurtelings in Breda en Leuven gehouden. Stichting Multatuli Lezing Nederland wil met de lezingen het gedachtegoed van Multatuli in stand houden: strijden tegen onrecht en machtsongelijkheid, opkomen voor de machtelozen en rechten van vrouwen en minderheden. Democratie als basis voor een rechtvaardige samenleving en voorwaarde voor vrede vormen vaak het uitgangspunt voor de thematiek van de lezingen.

In 2020 is het tweehonderd jaar geleden dat Eduard Douwes Dekker werd geboren, de aanleiding om zijn blijvende betekenis nog eens extra onder de aandacht van een breed publiek te brengen. Het thema van de Multatuli-lezing 2020 is daarom “Tweehonderd jaar na dato. Hoe actueel zijn de thema’s rechtvaardigheid, ongelijkheid en democratie?”

Een paar activiteiten kunnen wél doorgaan:

Op 18 oktober werd de film Max Havelaar vertoond in Chassé Cinema. Chris van de Ven gaf een inleiding. Freeke van der Sterren maakte er een filmpje van. De serie gastcolleges/workshops met de afsluitende bijeenkomst (voor studenten van Avans Hogeschool en BUAS) wordt online georganiseerd op 19 november. We zijn er trots op dat we Nilab Yonousi, Chris van de Ven en Bart Roozendaal bereid hebben gevonden te komen spreken. De Studentenprijs wordt online uitgereikt aan de student die op de beste wijze aandacht heeft besteed aan één van de thema’s waar Multatuli voor heeft gestreden. In samenwerking met Nieuwe Veste is een scholierenprogramma ontwikkeld. Hiermee slaan we een een brug tussen de maatschappijkritische boodschap van de Max Havelaar en hedendaagse vormen van expressie om je stem tegen onrecht en machtsmisbruik te laten horen. Wij zijn in gesprek met een drietal scholen in het voortgezet onderwijs om na de herfstvakantie workshops te geven. Leerlingen maken onder begeleiding van een singer-songwriter tijdens muzieklessen een protestsong, voeren die uit en filmen het bijbehorende optreden.