contact

Wie zijn wij De multatuli Lezing

In 1996 is een reeks lezingen gestart: de Multatuli-lezing. Stichting Multatuli Lezing Nederland wil met deze lezingen het gedachtegoed van Multatuli in stand houden: aan de kaak stellen van onrecht, machtsongelijkheid en discriminatie, opkomen voor de machtelozen en rechten van vrouwen en minderheden. Democratie als basis voor een rechtvaardige samenleving en voorwaarde voor vrede vormen steeds het uitgangspunt voor de thematiek van de lezingen.

De Multatuli-lezing wil een bijdrage leveren aan het debat over de waarde van mensenrechten, democratie en vrede voor de lokale, nationale en internationale samenleving. De Multatuli-lezing is internationaal georiƫnteerd en sluit aan bij de uitgangspunten van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Wie zijn wij Het bestuur

Richard Oppelaar (voorzitter), commandant van de Nederlandse Defensie Academie te Breda

Marcel de Heer, beleidsadviseur Kennis en Onderwijs, gemeente Breda

Sandra Heijstermann, adjunct-directeur Academie voor Management en Finance, Avans Hogeschool

Anton van Kalmthout, emeritus hoogleraar strafrecht en vreemdelingenrecht, Tilburg University

Marco van Leeuwen, docent/onderzoeker filosofie, psychologie & ethiek, Breda University of Applied Sciences

Bram de Wit (penningmeester), partner PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Nilab Yonousi, hoofd HRO Vitaal, Veilig & Gezond Werken, gemeente Rotterdam

Wie zijn wij Organisatie en Contact

Stichting Multatuli Lezing Nederland
p/a Baronielaan 223
4835 JK Breda
IBAN NL69RABO 0104 6869 36

Projectleiding: Isabelle Schol (breda@multatuli-lezing.nl)

Eduard Douwes Dekker_Multatuli