lezing 2020

De Multatuli-lezing 2020 werd vanwege coronamaatregelen in dat jaar verzet naar 18 november 2021.

Thema
De kernthema’s die de schrijver Multatuli (pseudoniem van Eduard Douwes Dekker) koos in zijn werk zijn universeel. Vanuit zijn gedachtengoed kan ook in de 21e eeuw nog steeds vol vuur en verlangen nagedacht en gedebatteerd worden over het stimuleren van redelijkheid, eerlijkheid, openheid, diversiteit, inclusie en participatie. In 2020 was het tweehonderd jaar geleden dat Douwes Dekker werd geboren. Het thema van de Multatuli-lezing 2021 luidt daarom: Tweehonderd jaar na dato: hoe actueel zijn de thema’s rechtvaardigheid, ongelijkheid en democratie?

Sprekers Bas Heijne en Chris van de Ven
Heeft kunst nog invloed op de samenleving? Lange tijd bestond de verwachting dat het engagement van kunstenaars, en schrijvers in het bijzonder, kan bijdragen aan het maatschappelijk debat. Schrijvers en kunstenaars konden de wereld veranderen, heette het. Schrijver en essayist Bas Heijne stelde zich tijdens deze vierentwintigste Multatuli-lezing de vraag of die verwachting nog altijd gerechtvaardigd is. Of is het een leeg cliché geworden?

Chris van de ven leidde de avond in door lichtvoetig in gesprek te gaan met Multatuli, volgens velen de grootste schrijver van het Nederlands taalgebied. Multatuli noemde zich ‘een vat vol tegenstrijdigheids’ en dat kwam ruim aan bod.

Heijne Bas-© Bart Koetsier