studentenprijs 2022

De jury oordeelde in 2022 dat het werkstuk dat met recht de Mutatuli Studentenprijs 2022 verdiende de scriptie van Emma Braasch was: Effects of neo-colonialism on communitybased tourism development and community participation of the Maasai community in Kenya.

Het onderzoek van Emma Braasch werd uitgevoerd in het kader van het International Tourism Management Bachelor-programma van BUas, Breda University of Applied Sciences. Het is een grondige, methodologisch goed opgezette en uitgevoerde studie, waarbij verschillende onderzoeksmethoden de conclusies en aanbevelingen versterken. Het is, aldus de jury, een perfect voorbeeld van een scriptie die een maatschappelijk relevante vraag aanpakt waarbij het accent ligt op de neokoloniale aspecten in de toeristenindustrie, toegespitst op Kenya.

De onderzoekster reflecteert op een kritische wijzen op de machtsverhoudingen tussen het globale zuiden en het globale noorden en beargumenteert dat er sprake is van een scheve machtsbalans waarin de Masai-stam in Kenya geëxploiteerd wordt door toeristische organisaties en bedrijven. Het onderzoek laat zien dat de stammen weinig tot geen voordelen halen uit toerisme, terwijl toerisme wordt gezien als een manier van ontwikkelings- en handelssamenwerking. Daardoor laat de schrijfster haar licht schijnen op een gebrek aan democratische beslissingen, een overheid die te weinig doet aan de onderdrukte positie van de local community, waar de lokale bevolking – in dit geval de Masai-stam – geen enkel reëel voordeel of lange termijn gunstig toekomstperspectief van het toerisme heeft terwijl toerisme en handel wel worden ‘verkocht’ als goed voor iedereen.

De scriptie plaatst zonder expliciete verwijzing naar Multatuli het gedachtengoed van Multatuli in een hedendaagse context. Het laat ons zien nieuwe vormen van kolonialisme de sociaal maatschappelijke vooruitgang en ontwikkeling van lokale communities in de ontwikkelingslanden belemmert en frustreert. De manier waarop dit in deze scriptie is gedaan is niet alleen heel knap, maar ook Multatuli in optima forma.

Uit de inzendingen werden nog zes scripties genomineerd:

Claire Adams
Diversity & inclusion in the healthcare sector

Sadruddin Hesam Safi
The supplier’s performance dilemma

Jill Kriek
The impact of the MH17 plane crash on the destination image and safety perception of Dutch residence towards Russia

Lennard van der Laan
Understanding autism

Steffie Gerritsen
The magic of representation

Vera Koster
MuZIEum – Podcast GeZIEn blijven worden

Emma Braasch