studentenprijs 2021

Voor de jury van de Multatuli-Studentenprijs is naast de originaliteit, de relevantie van het onderwerp, de wijze van redeneren en reflectie op het onderwerp met name van belang in hoeverre het onderwerp van het afstudeerwerkstuk aansluit bij criteria die de essentie van Multatuli’s werk vormen. Op basis van deze uitgangspunten oordeelde de jury in 2021 dat Emmelie Westerhoff (BUas) de Multatuli-Studentenprijs 2021 voor haar scriptie Raise the bar!. Block by block. How can blockchain technology help to decrease monetary poverty among cocoa farmers in Ghana and Ivory Coast? verdiende.

Emmelie Westerhoff