studentenprijs 2020

In 2020 reflecteerden studenten van Avans Hogeschool en Breda University of Applied Sciences op het thema van de Multatuli-lezing in hun bachelor-scriptie.

De jury besloot unaniem dat de Multatuli Studentenprijs 2020 naar Nienke Steenbergen voor haar scriptie ‘Trekkershutten zonder drempels : een onderzoek naar de toegankelijkheid van trekkershutten aangesloten bij de Stichting de Groene Koepel’ moest gaan.

Stichting De Groene Koepel is actief betrokken om uitvoering te geven aan het uitgangspunt van het VN Verdrag Handicap, om de positie van personen met een handicap te verbeteren. Dat geldt ook voor het wegnemen van beperkingen die personen met een handicap ervaren wanneer zij gebruik willen maken van het reguliere toeristische aanbod. Een van voorzieningen waar toegankelijkheid en aanbod voor gehandicapten verbeterd zouden kunnen worden zijn de zogeheten trekkershutten.

Het onderzoek van Nienke Steenbergen is een grondige, methodologisch goed opgezette en uitgevoerde studie, waarbij verschillende onderzoeksmethoden de conclusies en aanbevelingen versterken. Het is aldus de jury een perfect voorbeeld van een scriptie die een maatschappelijk relevante vraag aanpakt waarbij het accent ligt op thema’s als maatschappelijk ondernemen, duurzaamheid en voorkomen van sociale uitsluiting.

De scriptie past ook goed in het gedachtengoed van Multatuli: in Nederland zijn er volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau meer dan 1 miljoen mensen die te maken hebben een matige of ernstige mobiliteitsbeperking, van wie 250.000 rolstoelafhankelijk zijn.Terecht stelt Nienke dat ook deze doelgroep net als iedereen volledig zou moeten kunnen deelnemen aan maatschappij. Dat betekent dat zij geen beperkingen mogen ondervinden als het gaat om wonen, werken, consumeren, recreëren en nog veel meer.

De scriptie is een goed voorbeeld van hoe theorie met praktische haalbaarheid kan worden gecombineerd. De concrete aanbevelingen waarmee de studie eindigt zijn een stimulans voor de opdrachtgever, de Stichting De Groene Koepel, om de toegankelijkheid van de voorzieningen voor mensen met een mobiliteitsbeperking ook daadwerkelijk te realiseren.

Een eervolle vermelding was voor de interactieve installatie van beeld, tekst en geluid van Fenna de Jong: Conter Fleurette.

Deze presentatie wordt omschreven als een interactieve installatie waarbij de bezoeker uitgedaagd wordt de eigen gevoelens om te zetten om kreten, woorden, uitspraken, die samen een nieuwe taal vormen. Onderwerp, keuze en manier van aanpak is prachtig in lijn met elkaar waardoor het zeer indringend overkomt. Het gaat vooral om interpersoonlijke relaties, niet om instituten of governance. Fenna neemt je mee op avontuur, wat vooral een zoektocht blijkt te zijn en je laat nadenken over indringende thema’s die voor ons allemaal van waarde zijn.

Als gevolg van de coronaperikelen heeft Fenna haar installatie niet kunnen voltooien. Dat maakte het lastig om tot een afgewogen eindoordeel te komen. Wat de jury nu gezien heeft was echter zo veelbelovend en inspirerend, dat besloten werd om in 2020 niet te volstaan met de uitreiking van de Studentenprijs maar ook een apart certificaat uit te reiken met een eervolle vermelding. Fenna kwam dit met recht toe. Dit is hopelijk ook een inspiratie om met het project verder te gaan en te voltooien.

De overige genomineerden voor de Studentenprijs 2020 waren:

Jasmijn Wisse, Breda University of Applied Sciences
Elmina Castle: from slavery to tourisme – the meaning of the Elmina Castle from the eyes of Dutch tourists.

Lili Broekhuysen, Breda University of Applied Sciences
Community-based tourism in Kwamhlanga, South-Africa

Grayson van der Hijden, Breda University of Applied Sciences
Informatiemanagement: Van data naar informatie in het sociale domein

Britt van Leeuwen, Breda University of Applied Sciences
Social cohesion in Lombok (NL) and the influence of tourism

In de jury zaten Anton van Kalmthout (voorzitter, Tilburg University), Gertjan Endedijk (Nieuwe Veste) en Bart van den Bosch (Nederlandse Defensie Academie).

Eduard Douwes Dekker_Multatuli