Lezing Marnix Provoost tijdens studentenprogramma

Marnix Provoost is promotieonderzoeker aan de Netherlands Defence Academy (NLDA), waar hij zal promoveren op een onderzoek naar gelijkenissen tussen opstanden en staatsvorming. Tijdens het studentenprogramma 2023 ging hij in zijn lezing in op de rol van informatie in de context van internationale en nationale veiligheid.

Aan de hand van aansprekende voorbeelden uit de geschiedenis en hedendaagse praktijk bespreekt hij de begrippen mis- en desinformatie en hoe we dit bewust en onbewust dagelijks over ons heen krijgen. Hoe zouden we onszelf kunnen verdedigen tegen de bewuste en onbewuste inzet van informatie (in woord, beeld en geluid) als wapen? En is dat moeilijk in een open, democratische samenleving? Aanhakend op de thematiek van de co-creatie-opdracht waaraan de studenten van Avans en BUas hebben gewerkt, eindigt hij positief met een paar afsluitende gedachtes op de rol van studenten om onze open, maar daarom ook kwetsbare, democratische samenleving te kunnen beschermen.

Multatuli Lezing in de Chapel bij de hoge school BUas Breda. Met pitches van studenten, de Multatuli Studentenprijs 2023 uitreiking aan Vera Piessens door Hilda Vliegenthart en een toespraak van Marnix Provoost. Over de gedachten van Eduard Douwes Dekker en het woord als wapen.

fotografie PHOTED by Edwin Wiekens © info@photed.com www.photed.com +316 24211898; 
Edwin Wiekens