Reglement Multatuli-Studentenprijs

Multatuli-studentenprijs reglement 2023-2024

Toen Eduard Douwes Dekker in 1838 in Nederlands-Indië (het latere Indonesië) arriveerde, zag hij hoe het Nederlandse koloniale bewind grondig tekortschoot. Zijn aanklacht tegen onrecht publiceerde hij tussen 1862 en 1877 onder het pseudoniem Multatuli. Deze aanklacht werd een hoogtepunt van de Nederlandse literatuur: Max Havelaar.

Zou Multatuli nu geleefd hebben, dan zou hij voorop lopen in de strijd voor een rechtvaardige en eerlijke samenleving waar uitbuiting is uitgebannen en openheid, diversiteit, inclusie en participatie als basisvoorwaarden gelden. Die waarden zijn niet vanzelfsprekend en moeten voortdurend bevochten worden. Dat kan niet zonder kritische denkers - zoals destijds Multatuli - die onrecht aan de kaak stellen en opkomen voor de machtelozen en rechten van vrouwen, kinderen en gemarginaliseerde minderheden.

Stichting Multatuli Lezing Nederland wil het gedachtegoed van Multatuli levend houden en bekrachtigen door terugkerende activiteiten. Ook in de 21e eeuw kan namelijk nog steeds vol vuur en verlangen nagedacht en gedebatteerd worden over thema’s uit zijn werk. Om dat debat te stimuleren heeft Multatuli Lezing Nederland een Studentenprijs die jaarlijks wordt uitgereikt.

WIE KUNNEN ER MEEDOEN?

Je kunt meedingen naar de Multatuli -Studentenprijs als je tussen 1 september 2022 en 31 augustus 2023 een afstudeerwerkstuk hebt gemaakt waarin de kernthema’s uit het literaire werk van Multatuli terugkomen: mensenrechten, democratie, gelijkheid, vrijheid en vrede als de basis van een rechtvaardige samenleving.

Denk bijvoorbeeld aan thema’s als: transparant bestuur, welke ontwikkelingen zijn een gevaar voor de democratie, de kloof arm-rijk, multicultureel samenleven, sociale cohesie, vrede en veiligheid, vluchtelingen, de plicht van de overheid om zwakkeren te beschermen, taal als instrument van onderdrukking of maatschappelijk verantwoord ondernemen, waaronder:

  • Eerlijke / fatsoenlijke handel
  • Good governance bankwezen
  • Positie en prijs voor producenten (kleine boer / coöperatie /producentenorganisaties)
  • Positie en prijs voor arbeid (minimumloon / living wage / organisatie arbeiders).

Dit zijn slechts enkele voorbeelden om je een idee te geven over mogelijke thema’s die passen in het gedachtegoed van Multatuli. Als jij meent dat het thema van jouw werkstuk daar ook in past, word je uitgenodigd dit werkstuk bij de jury in te dienen. Het gaat om een bachelor of master-werkstuk aan het hbo-onderwijs in Breda: Avans Hogeschool Breda, Breda University of Applied Sciences (BUas) of de Nederlandse Defensie Academie (NLDA). Dit kan een afstudeerscriptie zijn of een onderzoeksverslag dat als eindwerkstuk is ingediend en beoordeeld. Maar ook andere afstudeerprojecten, zoals een animatie, documentaire of andersoortig
afstudeerproject kan in aanmerking komen. Meer daarover is te lezen in het reglement met alle spelregels en de procedure voor het toekennen van de Multatuli-
Studentenprijs.

De inzending voor de Studentenprijs moet vóór 15 september 2023 per e-mail bij Multatuli Lezing Nederland zijn.

GELDPRIJS

De winnaar van de Multatuli-Studentenprijs ontvangt een prijs van € 500,-
De prijsuitreiking vindt plaats op nog nader te bepalen locatie in november 2023.

VORIGE WINNAARS

De Multatuli-Studentenprijs werd in 2022 gewonnen door Emma Braasch met de scriptie Effects of neo-colonialism on communitybased tourism development and community participation of the Maasai community in Kenya.

In 2021 won Emmelie Westerhoff de prijs voor Raise the bar!. Block by block. How can blockchain technology help to decrease monetary poverty among cocoa farmers in Ghana and Ivory Coast?

In 2020 ging de prijs naar Nienke Steenbergen voor ‘Trekkershutten zonder drempels : een onderzoek naar de toegankelijkheid van trekkershutten aangesloten bij de Stichting de Groene Koepel’

MEER WETEN?

Neem contact op met Isabelle Schol via breda@mulatuli-lezing.nl

Eduard Douwes Dekker_2