Studentenprijs 2023 voor Vera Piessens

De Multatuli Studentenprijs 2023 is op 23 november jl. uitgereikt aan Vera Piessens (Avans Hogeschool). Zij schreef de scriptie Wat hebben zij nodig? Hierin onderzoekt zij – in opdracht van het Zorg- en Veiligheidshuis Baronie – het zorgaanbod voor jongeren om uit een criminele uitbuitingssituatie te komen met het oog op het voorkomen van recidive en revictimisatie. De prijs werd uitgereikt tijdens het studentenprogramma van de Multatuli Lezing in de Kapel van BUas.

De jury, die bestond uit Anton van Kalmthout (Tilburg University), Hilda Vliegenthart (Nieuwe Veste) en Arjen van Drunen (wethouder Onderwijs gemeente Breda), zegt over de winnende scriptie: Het onderzoek van Vera Piessens is een grondige, methodologisch goed opgezette en uitgevoerde studie. De diversiteit aan dataverzamelingsmethoden is van zeer hoog niveau. De scriptie is een perfect voorbeeld van een onderzoek dat een maatschappelijk relevante vraag aanpakt en daarbij ook oog heeft voor de praktische toepassing van de uitkomsten van het onderzoek. De scriptie plaatst zonder expliciete verwijzing naar Multatuli zijn gedachtegoed in een hedendaagse context. Uitbuiting, zij het in de vorm van seksuele uitbuiting, arbeidsuitbuiting, gedwongen orgaanverwijdering of criminele uitbuiting, zijn maatschappelijke misstanden waar ook Multatuli zijn genadeloze kritiek op richtte. Vera Piessens doet dat op haar manier, maar is daarom niet minder Multatuli waardig.

Multatuli Lezing in de Chapel bij de hoge school BUas Breda. Met pitches van studenten, de Multatuli Studentenprijs 2023 uitreiking aan Vera Piessens door Hilda Vliegenthart en een toespraak van Marnix Provoost. Over de gedachten van Eduard Douwes Dekker en het woord als wapen.

fotografie PHOTED by Edwin Wiekens © info@photed.com www.photed.com +316 24211898; 
Edwin Wiekens