Studentenprijs 2023

Ben je tussen 1 september 2022 en 31 augustus 2023 afgestudeerd aan BUas, Avans Hogeschool Breda of de NLDA? Dan kan je meedingen naar de Multatuli-Studentenprijs 2023. Jaarlijks reikt de Multatuli Lezing een prijs uit aan een student die een afstudeerwerkstuk heeft gemaakt waarin de kernthema’s uit het literaire werk van Multatuli terugkomen: mensenrechten, democratie, gelijkheid, vrijheid en vrede als de basis van een rechtvaardige samenleving. Dit kan een afstudeerscriptie zijn of een onderzoeksverslag dat als eindwerkstuk is ingediend en beoordeeld. Maar ook andere afstudeerprojecten, zoals een animatie, documentaire of andersoortig afstudeerproject, komen in aanmerking. Meer hierover is te lezen in het reglement met alle spelregels.

Emma Braasch_Hilda Vliegenthart