Vorige lezingen

1) De eerste lezing werd gehouden in 1996 door Prof. Dr. Theo van Boven en de Zuid-Afrikaner Hugh Lewin onder de titel: Natie, Migratie, Integratie.

2) In 1997 spraken in Leuven Michael Sandel, Roger Dillemans, Louis Tobback en Mark Eyskens over Multiculturaliteit en democratie.

3) De Indonesische staatsman H. Roeslan Abdulgani en Mgr. Muskens gaven in 1998 hun visie op het thema: Integratie in een multiculturele samenleving.

4) In 1999 hield Michael Waltzer in Leuven een voordracht over Macht en onmacht van multiculturele organisaties.

5) In 2000 was het thema in Breda: Islam versus het westen . Frits Bolkestein, de Zuid-Afrikaanse Imam Farid Esack en de mensenrechtenspecialist Marie-Claire Foblets uit Vlaanderen lieten hun licht hierover schijnen.

6) Leuven koos vervolgens in 2001 voor het thema Angst en onzekerheid in de moderne samenleving. De inleidingen toen werden gegeven door Robert Putnam en Mary Douglas, beiden uit de Verenigde Staten.

7) Breda nam het stokje weer over in 2002 met het thema: De tweede vrede van Breda waarin de relatie Suriname-Nederland prominent op de agenda stond. Jan Pronk, Maureen Silos – mensenrechtenspecialist uit Suriname en Hans Kruijssen – directeur van Cordaid- hielden de inleidingen.

8) In 2003 werd de lezing in Leuven gehouden door David Grossman onder de titel: Gevangen in categorieén; emoties en stereotiepen in culturele conflicten: olie op het vuur.

9) In 2005 werd zowel in Leuven als in Breda een lezing gehouden. In Leuven vonden vier Multatuli-evenementen plaats over Afrika met als thema’s: Landbouworganisaties en sociale bewegingen, The African Metropolis: Beyond Architecture, Verzoening en straffeloosheid en Cultuurtransformaties en kritiek in de muziek.

10) Op 21 oktober 2005 was het thema: Mag een minderheid rechtens zichzelf blijven? Drie bekende sprekers benaderden dit actuele thema vanuit hun eigen perspectief, te weten: Job Cohen, burgemeester van Amsterdam, Kader Abdolah, schrijver en columnist en Marjolijn Februari, filosofe en columnist van de Volkskrant.

11) Op 10 november 2006 spraken minister voor Ontwikkelingssamenwerking mevrouw Agnes van Ardenne en CEO van Kon. Philips Electronics, de heer Gerard Kleisterlee over het thema ‘Grenzen aan de angst – grenzen aan de hoop’, waarna schrijfster Yasmine Allas reflecteerde op de inleiders.

12) Tijdens de lezing van 2008 spraken voormalig PvdA-minister en vice-secretaris generaal van het UNDP Ad Melkert en de uit Pakistan afkomstige juriste en schrijfster Naema Tahir over het thema ‘De tijd van export van waarden is voorbij’.

13) In 2009 sprak Sari Nusseibeh in Leuven over ‘Identity and Conflict’.

14) Bij gelegenheid van de 14e lezing (november 2010) spraken de Chileense mensenrechtenjurist prof. José Zalaquett en FNV-voorzitter Agnes Jongerius over een nieuw Sociaal Akkoord.

15) In maart 2011 vond in Leuven de lezing plaats met Frank Furedi over de implicaties van tolerantie.

16) Op 30 november 2012 vond in Breda de 16e Multatuli-lezing plaats met de titel: “Democratie en de verantwoordelijkheid van de winnaar” met als sprekers: voormalige premier van België Guy Verhofstadt en Gerdi Verbeet, tot september 2012 voorzitter van de Tweede Kamer. De Gentse filosofe Alicja Gescinska sloot af met een reactie op beide sprekers.

17) In mei vond de Multatuli-lezing 2013 plaats in Leuven. Ian Buruma sprak over ‘Azië als mythe: westerse fantasieën over het oosten’. Ian Buruma is een Nederlandse sinoloog, japanoloog, journalist en publicist. Hij studeerde in Leiden en Tokio en bekleedde diverse redactionele en academische posities.

18) De 18e Multatuli-lezing had de titel ‘De democratie van de menselijke maat’  en zoomde in op het debat over individuele vrijheid versus collectieve verantwoordelijkheid. In 2014 spraken in Breda Prof. Dr. Kees Schuyt, Jan Rydel en Rob Wijnberg.

19) De Multatuli-lezing van 2015 werd gegeven door Michael Tomasello, Amerikaans ontwikkelingspsycholoog en een van de directeuren van het Max Planck Instituut voor Evolutionaire Antropologie in Leipzig. Hij sprak over de evolutionaire oorsprong van menselijke moraliteit. De lezing vond plaats in Leuven.

20) De 20e Multatuli-lezing had als titel “Groot geld en democratie; een ongemakkelijke combinatie” Sprekers waren Alex Brenninkmeijer, Marike Stellinga. Co-referenten: Eric Smit en Marleen Janssen Groesbeek.

21) De Multatuli-lezing van 2017 in Leuven werd gegeven door Ananya Roy, professor in Urban Planning and Social Welfare aan UCLA. Zij sprak over de rol van liberalisme als een samenleving xenofoob wordt: “Liberalism and Its Others: Democracy in the Age of Trumpism”.

22) Tijdens de 22e lezing in Breda werd in 2018 ingegaan op de thema’s verzet, propaganda en beeldvorming. Met bijdragen van Prof. Dr. Ben Schoenmaker (Nederlands Instituut voor Militaire Historie), Eduard Nazarski (Amnesty International) en Diederik Samsom.

23) In de Multatuli-lezing ‘Is Technological Progress a Thing of the Past?’ stelde Joel Mokyr in 2019 in Leuven de vraag of de technologische vooruitgang zal stagneren, het vooruitgangsgeloof afneemt en mensen zich vanuit seculier opzicht bewust zijn geworden van de eindigheid van alles wat er bestaat.