• Stichting Multatuli Lezing Nederland
  organiseert op 18 november 2016 de 20e Multatuli-lezing

 • Alex Brenninkmeijer
  Keynote speaker
  Lid van de Europese Rekenkamer, voormalig Nationale Ombudsman

 • Marike Stellinga
  Keynote speaker
  Adjuct-hoofdredacteur NRC Handelsblad

De 20e Multatuli-lezing


Groot geld en democratie, een ongemakkelijke combinatie

De Multatuli-lezing 2016 op vrijdag 18 november was op het Kasteel van Breda, tegenwoordig terrein van de Nederlandse Defensie Academie. Generaal- majoor Nico Geerts, tevens voorzitter van de Stichting Multatuli-lezing Nederland, trapte af en burgemeester Paul Depla benadrukte het belang van dit soort type evenement in zijn stad.

Tijdens de Multatuli-lezing ‘Groot geld en democratie, een ongemakkelijke combinatie’ werd dieper ingegaan op de vraag of -en zo ja in welke mate- de ontwikkelingen in de financiële sector een gevaar zijn voor de democratie. Is er sprake van een sector die zich nagenoeg geheel onttrekt aan de democratische controle? Wat is de betekenis daarvan op korte en langere termijn? Marike Stellinga (journalist en econoom) en Alex Brenninkmeijer (lid van de Europese Rekenkamer, voormalig Nationaal Ombudsman) schetsten de nodige problemen waar het gaat over de macht van de nationale en internationale financiële instituties en het gevoel van machteloosheid bij de gemiddelde burger. Terwijl je in een democratische samenleving toch zou mogen verwachten dat burgers daarop invloed kunnen uitoefenen. Maar hun boodschappen waren ook helder: “Wij kunnen die problemen niet lokaal oplossen, maar moeten daarin samenwerken in Europees verband” (Brenninkmeijer) en “Neem het heft in eigen hand, bepaal zelf wat goed voor je is en laat je niet verleiden tot transacties waarvan je kunt bedenken dat ze niet kloppen” (Stellinga).

multatuli-op-kma-35       multatuli-op-kma-23

multatuli-op-kma-26         multatuli-op-kma-25

Na de pauze kregen beide sprekers gezelschap van Eric Smit (Follow the Money) en Marleen Janssen Groesbeek (lector Sustainable Finance aan Avans Hogeschool). Onder centrale regie van Frénk van der Linden gingen zij in debat over deze ‘ongemakkelijke combinatie’. Eric Smit pleitte voor een aanpassing van de euro, die burgers meer macht over hun eigen centen geeft en Marleen Janssen Groesbeek onderstreepte het belang van het onderwijs, als een plaats waar weerbare burgers worden opgeleid, ook op financieel gebied. Leerlingen van Scholengemeenschap De Nassau lazen gedurende de hele lezing korte passages voor uit Max Havelaar, het wereldberoemde boek van Multatuli.

Binnenkort worden de inhoudelijke bijdragen geüpload op deze website.

Na afloop werd er in de Grote Zaal van het Kasteel van Breda een goed glas gedronken en een borrelhap genuttigd, in zijn geheel voortreffelijk verzorgd door de studenten van De Rooi Pannen.

Voorafgaand aan de lezing vond een lunchbijeenkomst plaats met de sprekers, de sponsoren en enkele speciale gasten waaronder een delegatie uit Leuven (onder leiding van burgemeester Louis Tobback), voor de Multatuli-lezing zusterstad van Breda.

“Wandelend van het auditorium naar de plaats waar de borrel sprak ik met twee oudere dames even na over de lezing. Zij waren in hun nopjes en hadden de oproep van Marike Stellinga dat je best zelf iets kunt doen, goed in de oren geknoopt. Zo ongeveer ter plekke besloten zij dat het verstandig was om hun banktegoeden te verhuizen naar een duurzame bank. Da’s toch mooi!” (bestuurslid Multatuli-lezing).

Multatuli’s Night: Money, Power and Passion

Voor studenten en jongeren was er op donderdagavond 17 november Multatuli’s Night: Money, Power and Passion. In poppodium Mezz werd een aantal interessante gasten aan de tand gevoeld over wat zij met hun geld doen. Wat doet geld met hen? Gaan ze voor de power, de poen of de passie? Tijdens een dynamisch gesprek – aangevuld met muzikale intermezzo’s – inspireerden Eric Smit (Fmultatuli-in-mezz-26ollow The Money), Gilbert Gooijers (CM Group), DJ La Fuente en atleet Gregory Sedoc het publiek. Voor meer informatie gaat u naar Multatuli’s Night.