• Stichting Multatuli Lezing Nederland
    organiseert op 16 november de 22e Multatuli-lezing

  • Prof. Dr. Ben Schoenmaker
    Nederlands Instituut voor Militaire Historie

  • Eduard Nazarski
    Amnesty International

  • Diederik Samsom

De 22e Multatuli-lezing


Verzet en democratie, onlosmakelijk verbonden

 

Op vrijdagmiddag 16 november 2018 organiseert Stichting Multatuli Lezing Nederland de tweeëntwintigste editie van de Multatuli-lezing in de Onze Lieve Vrouwe of Grote Kerk van Breda.

De Multatuli-lezing in Breda is een van de grote, klassieke lezingen in Nederland. Sinds 1996 wordt de lezing beurtelings in Breda en Leuven gehouden. De Multatuli-lezing wil een bijdrage leveren aan het debat over de waarde van de democratie, mensenrechten en vrede voor de internationale, nationale en lokale samenleving.

Met actuele thema’s als Overdracht van waarden, Intolerantie en Groot geld door inleiders als Frits Bolkestein (oud-fractievoorzitter VVD), Gerard Kleisterlee (CEO Philips), Gerdi Verbeet (oud-voorzitter Tweede Kamer) en Alex Brenninkmeijer (lid van de Europese Rekenkamer, voormalig Nationaal Ombudsman) werden eerder interessante beschouwingen geleverd op de invloed van deze thema’s op het dagelijks functioneren van onze samenleving. De Multatuli-lezing wordt jaarlijks bezocht door 500 tot 700 belangstellenden.

Tijdens de lezing in 2018 gaan we in op het thema ‘Verzet, propaganda en beeldvorming’. Verzet betekent het bieden van tegenstand, weerstand, oppositie. Tegen wat of tegen wie? Bij ‘het verzet’ denken we aan de verzetsplegers tegen de Duitse bezetters tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dit was verzet van de ‘gevestigde orde’ tegen ‘de bezetter’. Vindt vandaag de dag ook verzet plaats? En als dat zo is: verzet door wie tegen wat of wie? Prof. Dr. Ben Schoenmaker (directeur Nederlands Instituut voor Militaire Historie), Eduard Nazarski (Amnesty International) en Diederik Samsom gaan in hun speeches in op dit interessante onderwerp. Simone Jacobs (Stichting Aletta) reflecteert op hun lezingen. Onder leiding van Frénk van der Linden gaan zij aan het eind met elkaar in gesprek, ook het publiek zal in de gelegenheid zijn hieraan deel te nemen.