• Stichting Multatuli Lezing Nederland
    organiseert op 16 november de 22e Multatuli-lezing

  • Prof. Dr. Ben Schoenmaker
    Nederlands Instituut voor Militaire Historie

  • Eduard Nazarski
    Amnesty International

  • Diederik Samsom

De 22e Multatuli-lezing


Verzet en democratie, onlosmakelijk verbonden

Op vrijdagmiddag 16 november 2018 organiseerde Stichting Multatuli Lezing Nederland de tweeëntwintigste editie van de Multatuli-lezing in de Onze Lieve Vrouwe of Grote Kerk van Breda.

De Multatuli-lezing in Breda is een van de grote, klassieke lezingen in Nederland. Sinds 1996 wordt de lezing beurtelings in Breda en Leuven gehouden. De Multatuli-lezing wil een bijdrage leveren aan het debat over de waarde van de democratie, mensenrechten en vrede voor de internationale, nationale en lokale samenleving.

Met actuele thema’s als Overdracht van waarden, Intolerantie en Groot geld door inleiders als Frits Bolkestein (oud-fractievoorzitter VVD), Gerard Kleisterlee (CEO Philips), Gerdi Verbeet (oud-voorzitter Tweede Kamer) en Alex Brenninkmeijer (lid van de Europese Rekenkamer, voormalig Nationaal Ombudsman) werden eerder interessante beschouwingen geleverd op de invloed van deze thema’s op het dagelijks functioneren van onze samenleving. De Multatuli-lezing wordt jaarlijks bezocht door 500 tot 700 belangstellenden.

Tijdens de lezing in 2018 werd ingegaan op de thema’s verzet, propaganda en beeldvorming. Bij de term ‘verzet’ denken we al snel aan het verzet tegen de Duitse bezetter tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar verzet is van alle tijden: het ontstaat wanneer een deel van de bevolking zich keert tegen de gevestigde orde. Dominantie leidt tot verzet; evolueert dominantie tot onderdrukking, dan wordt het verzet sterker.

In drie verschillende speeches kwamen bij deze Multatuli-lezing diverse vormen van verzet aan bod. Vormen van verzet die bijdragen aan een rechtvaardige, vrije en democratische samenleving, maar ook vormen die deze samenleving bedreigen.

Wanneer is verzet gerechtvaardigd? Wie bepaalt dat? En hoe ziet verzet er anno 2018 uit — in Nederland, maar ook daarbuiten?

Lees hier het artikel uit BN|DeStem.