Gastcollege

‘Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst’ geldt ook voor Multatuli en zijn literaire en filosofische nalatenschap. Het bestuur van Stichting Multatuli Lezing Nederland wil zich daarom niet uitsluitend richten op groep mensen die trouw om de twee jaar de Multatuli-lezing bijwonen. Rond iedere lezing worden daarom ook aparte activiteiten voor jongeren georganiseerd om hen met het werk en gedachtegoed van Multatuli in contact te brengen: gastcolleges voor studenten van Avans Hogeschool en BUAS, de uitreiking van de Multatuli Studentenprijs en een serie workshops op het voortgezet onderwijs.

Studenten van Avans Hogeschool en BUAS volgden op 19 november gastcolleges van Chris van de Ven, Nilab Yonousi en Bart Roozendaal.

  • Chris van de Ven

  • Nilab Yonousi

  • Bart Roozendaal

Chris van de Ven is geboren in 1960 stond tot het jaar 2000 voor de klas en onderwees Aardrijkskunde, Geschiedenis, Techniek en Maatschappijleer. Hij verruilde het onderwijs voor en het directeurschap van een cultureel centrum in Duiven waar later ook het beheer van een park, theepaviljoen en kinderboerderij bijkwam. In deze organisaties werken ook 40 mensen met een verstandelijke bepeking. Hij is initiator en directeur van Stichting HOPE XXL, een organisatie die zich sinds 2009 inzet voor een betere wereld waarbinnen jonge mensen, in coalitie met ouderen, nadenken over The Universal Declaration Of What We Have To Do.  Deze is in 2015 aangeboden in New York bij de Verenigde naties en wordt nu lokaal omgezet in projecten. Chris is een Multatuliaan die tracht het gedachtegoed van de Neerlands grootste schrijver in concrete projecten om te zetten. 
Van hem verscheen in 2017 het boek ‘Pax Havelaar’ en onlangs ‘Multatuli Verknipt, een portret in 500 fragmenten’.

Nilab Yonousi is geboren in Afghanistan. Ze heeft in meerdere landen gewoond als vluchteling maar later ook voor haar werk. Ze is inmiddels de CEO van Yonousi Business Consultancy. Zij houdt zich bezig met het oplossen van vraagstukken op het gebied van social impact, ondernemerschap en diversiteit & inclusie (boeien & binden van talent). Ze wordt gezien als rolmodel/inspirator voor jong talent, starters en professionals. Regelmatig deelt zij content op LinkedIn (waar ze een bereik van 2 miljoen heeft) over zelfontwikkeling met een maatschappelijke invloed en bovenstaande onderwerpen. Nilab is ook ambassadeur en coach van het Erasmus Centre for Entrepreneurship (als de jongste en enige met een etnische achtergrond). Daarnaast zit ze in de Raad van Advies van Voor Goed Agency Rotterdam en is ze nauw betrokken bij de campagnes van War Child Nederland. Sinds kort staat zij op de nummer 1 van de Comunity Top 100 in de categorie “ondernemers”. Ze zit in vele netwerken en spreekt op het allerhoogste niveau met bedrijven, kennisinstellingen, Ngo’s en overheden.  Haar visie is om ondernemerschap, social impact en diversiteit & inclusie te combineren en zo meer maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Zoals Nilab het zelf zegt: “Nederland is heel divers, maar ik wil graag werken aan een steeds inclusiever Nederland waar democratie en rechtvaardigheid de norm zijn en ongelijkheid steeds meer geëlimineerd wordt.”

Bart Roozendaal is advocaat en partner bij AKD. Hij heeft zich gespecialiseerd in alle facetten van het Nederlands bestuursrecht, waaronder de verhouding tussen bestuursrecht en privaatrecht. Verder houdt Roozendaal zich bezig met vraagstukken over openbare orde, integriteit, de wet Bibob en de verwevenheid tussen onder- en bovenwereld in het openbaar bestuur (ondermijning). Hij adviseert hier vooral overheden en ondernemingen over. Roozendaal is inmiddels juridisch expert-adviseur van diverse overheden t.a.v. juridische vraagstukken rond COVID-19.