Gastcollege

‘Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst’ geldt ook voor Multatuli en zijn literaire en filosofische nalatenschap. Het bestuur van Stichting Multatuli Lezing Nederland wil zich daarom niet uitsluitend richten op groep mensen die trouw om de twee jaar de Multatuli-lezing bijwonen. 

Rond iedere lezing worden daarom ook aparte activiteiten voor jongeren georganiseerd om hen met het werk en gedachtegoed van Multatuli in contact te brengen. Sinds 2018 is de Multatuli-Studentenprijs in het leven geroepen, bedoeld voor bachelorstudenten van hbo-instellingen. Ook scholieren van het middelbaar onderwijs volgen een programma in het licht van Multatuli.Jongeren. Studenten van Avans Hogeschool en BUAS volgen gastcolleges die de instellingen en de stichting gezamenlijk hebben georganiseerd. De afronding van deze activiteiten vinden dit jaar plaats in Nieuwe Veste. In de theaterzaal is ruimte voor 80 studenten en ook daar onderzoeken we de mogelijkheden om met behulp van streaming een interactieve sessie te organiseren. Zo is er ruimte voor veel meer dan 80 studenten!